Ngân hàng hợp tác chi nhánh Thái Bình làm tốt công tác điều hòa vốn

Thứ 2, 02.03.2020 | 09:39:12
97 lượt xem

Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Thái Bình làm tốt công tác điều hòa vốn cũng như hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh mở rộng dịch vụ ngân hàng ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Để thu hút được nguồn vốn, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Thái Bình chủ động điều hành vốn linh hoạt, bám sát diễn biến lãi suất thị trường, tính mùa vụ trong hoạt động của hệ thống, cơ chế lãi suất hợp lý; điều chuyển nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, trợ giúp các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn hoạt động ổn định.

Đối với các quỹ tín dụng nhân dân  có khả năng huy động vốn thấp hơn nhận được vốn điều hòa với phí hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán và cung ứng vốn cho các thành viên khi có nhu cầu, kể cả khi thị trường căng thẳng, khan hiếm về vốn. Mặt khác, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các quỹ tín dụng nhân dân trong công tác quản trị điều hành, chấp hành các chỉ tiêu an toàn. Tính đến nay, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 2400 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay đạt 600 tỷ đồng; trong đó, dư nợ cho vay quỹ tín dụng nhân dân đạt 150 tỷ đồng.

Duy Huy 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...