Thành phố nhiều giải pháp thu ngân sách nhà nước

Thứ 4, 26/06/2019 | 15:33:13
318 lượt xem

Kiểm tra, rà soát, khai thác triệt để các nguồn thu là một những giải pháp được Chi cục thuế Thành phố Thái Bình tiếp tục triển khai, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thu nộp ngân sách nhà nước năm nay ở mức cao nhất.

Chi cục thuế thành phố tham mưu cho Ban chỉ đạo thu ngân sách thành phố tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời các chính sách thuế mới. Tham vấn hội đồng tư vấn thuế xã, phường, nâng cao hiệu quả việc quản lý thu hộ kinh doanh. Nhất là nguồn thu vãng lai tại địa phương như: Thuế xây dựng cơ bản, thuế tài nguyên, phí. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành đẩy nhanh tiến độ thu nợ, xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình dây dưa nợ đọng tiền thuế.

6 tháng qua, tổng thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 260 tỷ đồng, bằng 65% dự toán pháp lệnh giao. Trong đó một số sắc thuế đạt khá như: lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài, tiền sử dụng đất./.

Duy Huy

  • Từ khóa
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Sáng nay, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì - Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...