ADB tài trợ doanh nghiệp VIệt do phụ nữ làm chủ

Thứ 3, 22.12.2020 | 16:36:15
100 lượt xem

Được sự ủy quyền của Chính phủ, ngày 22/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Hiệp định Viện trợ cho dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ giảm thiểu tác động của Đại dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ”.

Dự án có trị giá 5 triệu USD từ Quỹ sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân ủy thác cho Ngân hàng phát triển châu Á ADB trực tiếp quản lý. Dự án này góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có nguồn lực và thời gian để phục hồi sản xuất, kinh doanh từ đó giúp doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng của mình trong việc đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dự án thực hiện đến hết năm 2022, có 5 ngân hàng thương mại tham gia thực hiện dự án này.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...