Tăng cường xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp

Thứ 7, 26.09.2020 | 10:32:51
312 lượt xem

Xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là nội dung chính được Đảng bộ khối các doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tập trung triển khai thông qua nhiều hình thức, nhất là đẩy mạnh tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp.

Đảng bộ khối các doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là các bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên cơ sở phụ trách công tác kiểm tra các Đảng ủy trong tổ chức cơ sở đảng của các doanh nghiệp. 

Thông qua đó, bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng cho các đảng viên, lãnh đạo các doanh nghiệp. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...