Bảo vệ môi trường khi sản xuất kinh doanh ngoài cụm công nghiệp

Thứ 6, 30.08.2019 | 10:38:28
815 lượt xem

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực ít ảnh hưởng đến môi trường. Song một số doanh nghiệp đã tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp may hiện nay chiếm phần lớn trong số các doanh nghiệp hoạt động ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Việc sử dụng nhiều lao động khiến cho lượng nước thải sinh hoạt của một số công ty tăng cao. Chính vì thế, Công ty may xuất khẩu Đông Thọ đã đầu tư một khu xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn trước khi đưa ra môi trường.

Ông Phạm Ngọc Huy - Trưởng phòng Hành chính Công ty may xuất khẩu Đông Thọ: Vì là môi trường xung quanh là đất sản xuất nông nghiệp của người dân nên chúng tôi đã xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, đã được các cơ quan chức năng kiểm tra đạt yêu cầu.Trên thực tế, ngành may tuy là ngành sản xuất ít ảnh hưởng đến môi trường, song cũng có lượng chất thải nhất định. Vì thế việc thu gom, xử lý các loại vải vụn, rác thải từ may mặc đã được một số doanh nghiệp chú trọng.

Ông Nguyễn Tuấn Thành - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hương: Giờ không thể làm như trước kia được, trước kia quy mô nhỏ chúng tôi thường tập kết vải để vận chuyển ra bãi rác, giờ phát triển mở rộng thì phải ký hợp đồng với đơn vị thu gom xử lý nhằm không ảnh hưởng đến môi trường.Ông Phạm Văn Trưởng - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương: Chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm tra, tuyên truyền các doanh nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường khi sản xuất kinh doanh tại địa phương, đảm bảo phát triển công nghiệp không ảnh hưởng đến môi trường.Doanh nghiệp nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp đóng vai trò không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Song, phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường, đó mới  là phát triển bền vững.

Cao Biền

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...