Vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh

Thứ 3, 09.07.2019 | 08:54:53
885 lượt xem

Mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng cần tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh diễn ra vào chiều 8-7.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được. 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ khối bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt; lãnh đạo các doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển. 

 Bí thư Tỉnh ủy nêu lên 5 hạn chế cần khắc phục như: Việc nắm tình hình công nhân, lao động, doanh nghiệp của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa tốt; Đời sống, quyền lợi của công nhân ở 1 số doanh nghiệp chưa được quan tâm thỏa đáng. Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy gợi mở, nhấn mạnh 5 nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trọng tâm là nắm bắt, tháo gỡ thực chất khó khăn cho doanh nghiệp; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động. 

Video: 70819_ODIEN2.mp4

 Về vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 

Video: 70819_ODIEN3.mp4

 Mặt khác, Đảng bộ khối doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khai trương Cổng thông tin điện tử Đảng bộ khối; 15 tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình tặng Cờ, tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn: ”Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2014-2018”, “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2014-2018”. /.

 Duy Huy                                                                                                                                                       

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...