Sản xuất công nghiệp Thái Bình năm 2015 tăng trưởng khá

Thứ 5, 17.12.2015 | 09:12:26
1,305 lượt xem

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Bình trong năm 2015 được duy trì, phát triển ổn định. Năm 2015 tăng trưởng đạt 14,92% so với năm 2014.

 

Sản xuất đèn pin tại doanh nghiệp

Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng với tốc độ khá, năm 2015 ước đạt 1.300 triệu USD, tăng gấp 2 lần so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được đầu tư, hoàn thiện. Công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh theo hướng chú trọng thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ, thiết bị tiên tiến và các ngành công nghiệp phụ trợ. 

Thái Bình tập trung thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu sản xuất công nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Chú trọng ưu tiên phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tăng cường các ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản thực phẩm, cơ khí, điện tử , giảm dần công nghiệp sơ chế, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sức cạnh tranh lớn. 

Hà My

 

 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...