UBND tỉnh thẩm định Dự án quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ đến năm 2020

Thứ 4, 27.08.2014 | 18:07:17
1,014 lượt xem

Chiều ngày 27/8, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Dự án quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 

Dự án quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ được Trung tâm tư vấn và đào tạo kinh tế thương mại, Bộ Công thương thiết lập nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm và phục vụ tiêu dùng trong xu thế hội nhập. Dự án dựa trên các yếu tố tự nhiên - xã hội, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và kết cấu hạ tầng của mạng lưới bán buôn, bán lẻ.

Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh sẽ được đầu tư xây dựng hợp lý theo từng giai đoạn. Năm 2025 không xây dựng thêm siêu thị hay trung tâm thương mại mà chỉ cải tạo, nâng cấp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định: Dự án quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ dựa trên quy hoạch chung của tỉnh Thái Bình. Đây là việc làm cần thiết góp phần luân chuyển hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn. Đơn vị tư vấn cần tiếp thu ý kiến tại cuộc họp này để nghiên cứu thật chi tiết thực trạng và xem xét các yếu tố tác động đến việc xây dựng, quy hoạch, phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ. Từ đó, giúp Thái Bình từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ có tính khả thi cao, đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương trước mắt và lâu dài.

Trần Nam

 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...