Hưng Hà tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022

Thứ 3, 28/06/2022 | 00:00:00
669 lượt xem

Sáng ngày 28/6/2022, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Công tác gia đình huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết và tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022.

Huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết và tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022

Huyện Hưng Hà hiện có trên 81.000 gia đình văn hóa, đạt 91,7%. phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", công tác xây dựng gia đình cũng luôn được huyện quan tâm, chú trọng. Các nội dung về công tác gia đình được gắn chặt, lồng ghép với phong trào, đưa nội dung gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc vào các tiêu chí để phấn đấu, bình xét, công nhận gia đình văn hóa... Có 51 câu lạc bộ, 28 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, 94 nhóm phòng chống bạo lực gia đình và 98 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 31 đường dây nóng về phòng, chống bạo lực gia đình.

 Trong thời gian tới, Huyện Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, luật hôn nhân, phòng, chống bạo lực gia đình. Duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình gia đình phát triển bền vững, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, các số điện thoại đường dây nóng báo tin về bạo lực gia đình, các tổ hòa giải tại cơ sở để kịp thời phát hiện, tư vấn, hóa giải, ngăn ngừa và đưa ra xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực gia đình tại các địa phương, tiến tới giảm các vụ bạo lực gia đình, đặc biệt là các vụ bạo lực có tính chất nghiêm trọng. 

Biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu trong toàn huyện

Cũng tại hội nghị, 35 gia đình văn hóa tiêu biểu trong toàn huyện đã được UBND huyện Hưng Hà biểu dương, khen thưởng. 

CTV Đài TT - TH Hưng Hà

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...