Lắp đặt hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê”

Thứ 5, 19/05/2022 | 00:00:00
344 lượt xem

Ngày 18/5, xã Đông Mỹ (Thành phố Thái Bình) bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trong chương trình “Thắp sáng đường quê”. Đây là xã đầu tiên của Thành phố được chọn thí điểm thực hiện chương trình.

Xã Đông Mỹ (Thành phố Thái Bình) bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trong chương trình “Thắp sáng đường quê”

Chương trình “Thắp sáng đường quê” do UBND tỉnh triển khai từ cuối năm 2021 hỗ trợ các xã xây dựng hệ thống đèn đường chiếu sáng, thắp sáng toàn bộ các tuyến đường qua khu dân cư tập trung giai đoạn 2021 – 2025, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn. 

Tại Thành phố Thái Bình, Chương trình được triển khai thí điểm tại xã Đông Mỹ với tổng số 16 tuyến đường, chiều dài trên 10km. Sử dụng trên 200 bóng đèn năng lượng mặt trời loại liền bóng, tổng kinh phí dự kiến gần 250 triệu đồng, trong đó UBND Tỉnh hỗ trợ 50%, số tiền còn lại do xã vận động xã hội hóa. 

Những bóng điện được thắp sáng từ năng lượng mặt trời và điều khiển tự động

Sau hơn 1 tháng lắp thí điểm 3 bóng tại đường công cộng và UBND xã, từ ngày 18 đến 22/5, đơn vị thi công triển khai lắp đặt rộng rãi trên các tuyến đường trong phạm vi toàn xã. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo điều kiện để bà con nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời , giúp xã Đông Mỹ hoàn thiện các tiêu chí trở thành phường theo chủ trương của Thành phố nhằm thực hiện Nghị quyết số 03, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển Thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045./.

CTV Đài TT – TH Thành phố

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...