Đại hội Hội Sinh vật cảnh huyện Quỳnh Phụ lần thứ 6

Thứ 7, 26/12/2020 | 00:00:00
842 lượt xem

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Sinh vật cảnh (SVC) huyện Quỳnh phụ có 09 nghệ nhân được công nhận nghệ nhân cấp tỉnh, 02 nghệ nhân cấp Quốc gia. Hội viên đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đó là những kết quả nổi bật mà Hội SVC huyện Quỳnh Phụ đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nếu như năm 2010, toàn Hội Sinh vật cảnh (SVC) huyện Quỳnh phụ chỉ có chưa đến 1.000 hội viên thì đến nay đã tăng gần gấp đôi với gần 2.000 hội viên sinh hoạt ở 29/37 xã, thị trấn. Hội cũng thành lập được 03 câu lạc bộ (CLB) cây cảnh nghệ thuật, 04 CLB chim cảnh, 02 CLB hoa lan, 01 chi hội nghệ nhân sinh vật cảnh.

Nhiệm kỳ qua, có 45% đơn vị hoạt động tốt, 2 tập thể, 14 cá nhân được TW hội và tỉnh hội khen thưởng. Các hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; rất nhiều tập thể, cá nhân hội viên hiến đất, hiến cây cảnh, đảm nhận việc thường xuyên cắt tỉa cây cảnh làm đẹp cảnh quan. Đến nay, toàn huyện có 120 nhà vườn sinh vật cảnh có giá trị thu nhập cao, trong đó, có 2 nhà vườn được TW hội, 21 nhà vườn được tỉnh hội vinh danh là nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, hội SVC huyện Quỳnh Phụ phấn đấu có 60% hội cơ sở đạt loại tốt, còn lại là hoạt động khá, mỗi năm kết nạp từ 100-150 hội viên, tổ chức 02 cuộc giao lưu học tập kinh nghiệm, nâng giá trị kinh tế từ sinh vật cảnh lên 35-40 tỷ đồng/năm, đến năm 2025 có 200 gia viên sinh vật cảnh nông thôn mới.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

 Hồng Thắm

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...