Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thứ 3, 06/01/2015 | 17:09:15
2,038 lượt xem

Chiều ngày 06-01, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở họp tổng kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền, công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật năm 2014; đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận kết quả đạt được. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền, công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật năm 2014 cần phải được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ: Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mặt trận các đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Làm tốt công tác tuyên truyền về quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến người dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện vai trò phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên.

Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền, đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền. Chú trọng công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý và giải quyết tốt các vấn đề mới nảy sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền. Tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả những vấn đề được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa, văn học nghệ thuật.

                                                                             Hữu Phước

 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...