Trường đại học dân lập không được mở ngành báo chí

Thứ 6, 26.03.2021 | 16:47:52
200 lượt xem

 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có phản hồi về việc một số trường đại học tư thục, dân lập đăng ký mở ngành xuất bản, báo chí.  Căn cứ vào quy định trong Chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị khóa VIII nêu rõ: "Đào tạo bồi đưỡng báo chí chủ yếu là trong nước, dưới sự thống nhất của Đảng và sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Không mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản ở các trường đại học dân lập, tư thục". Do vậy, các trường đại học dân lập, tư thục không được mở các khoa, lớp báo chí, xuất bản. 

Bộ GD&ĐT đề nghị các trường thực hiện đúng nội dung nêu trên. Hiện nay, cả nước có 9 trường đại học, học viện đào tạo ngành báo chí và tất cả đều là trường công lập./. 

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...