Bỏ chính sách miễn học phí với sinh viên sư phạm

Thứ 4, 08.07.2020 | 18:56:46
763 lượt xem

Theo Luật giáo dục mới 2019 được áp dụng từ 01/7 năm nay, sinh viên sư phạm sẽ không còn được hưởng chính sách miễn học phí. Thay vào đó nhóm sinh viên này sẽ được hỗ trợ tiền học phí và các chi phí sinh hoạt.

Sinh viên sư phạm sẽ không còn được hưởng chính sách miễn học phí từ 01/7 năm 2020

Theo đó, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Ngoài ra, sinh viên sư phạm sẽ được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí theo quy định. Mặt khác, người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Trong đó thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo. 

Bởi Theo quy định cũ, những đối tượng không thực hiện cam kết phục vụ trong ngành GDĐT sau tốt nghiệp sẽ phải bồi hoàn toàn bộ số tiền đã được miễn đóng góp trong thời gian học tại trường. Thế nhưng, thực tế trong quá trình thực thi chính sách này, không có bất cứ cơ quan, đơn vị hay bộ phận nào để kiểm tra xem sinh viên có thực hiện đúng cam kết hay không.

Chính sách này được đề ra vừa góp phần tránh lãng phí nguồn ngân sách Nhà nước. Bởi trên thực tế nguồn kinh phí mà Nhà nước dành để thực hiện chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm những năm qua là không hề nhỏ, đặc biệt là đối với những sinh viên không công tác trong ngành GD sau khi tốt nghiệp.

Ngọc Anh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...