Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, giảng dạy

Thứ 4, 15/05/2024 | 00:00:00
330 lượt xem

Trên cơ sở có nguồn nhân lực tốt, cộng với chính sách đầu tư kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, chính sách hỗ trợ, khen thưởng những đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng cao, hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Y Dược Thái Bình những năm qua đạt nhiều thành tựu.

Nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xoay quanh mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tập trung vào nghiên cứu đặc điểm sinh thái, cơ cấu bệnh tật của vùng châu thổ sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học từ kế hoạch định sẵn, sang nghiên cứu theo nhu cầu và hợp đồng. Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng dạy của nhà trường. 

Hàng năm, trường Đại học Y Dược Thái Bình có trên 100 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và hợp tác quốc tế với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, Khoa Nghiên cứu chăm sóc sức khỏe quốc tế của Đại học Karolinska Thụy Điển... đã được triển khai rộng rãi ở cộng đồng. 

Hà My

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...