Hiệu quả bước đầu thực hiện chương trình GDPT 2018

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:00:00
622 lượt xem

Sau hơn 3 năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có những chuyển biến tích cực. Mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh bước đầu đã được khẳng định, tạo niềm tin trong giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội.

Thống kê từng năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo cho thấy, tỷ lệ kết quả học tập của học sinh các khối lớp khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018 chênh lệch không đáng kể. Điều đó cho thấy việc triển khai chương trình mới là phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh.

 Đội ngũ giáo viên dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018 được sắp xếp, phân công hợp lý, nắm vững chương trình và thực hiện tốt các khâu lập kế hoạch môn học, kế hoạch bài dạy, đánh giá học sinh. Các đơn vị thực hiện tốt việc áp dụng hiệu quả những phương pháp và hình thức dạy học tích cực. Chú trọng hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học để học sinh phát triển năng lực. 

Hà My 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...