Gần 94% cơ sở giáo dục đạt chuẩn Quốc gia

Thứ 3, 09/04/2024 | 00:00:00
748 lượt xem

Xây dựng hệ thống trường chuẩn Quốc gia là một trong những mục tiêu hướng đến nền giáo dục chất lượng cao. Đến nay, toàn tỉnh có gần 94% cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đào tạo trở lên là trên 97%.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo các trường học có kế hoạch, giải pháp để củng cố, duy trì danh hiệu đạt chuẩn Quốc gia. Phối hợp với các cấp ngành huy động, lồng ghép các nguồn lực, chương trình mục tiêu Quốc gia, nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất, đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn Quốc gia ở mỗi cấp học. 

Các nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhất là về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn. Chủ động kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh, từ đó đề ra các biện pháp giảng dạy hiệu quả, phù hợp.

Hà My 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...