Năm 2023, các trường tự chủ xây dựng quy chế tuyển sinh đại học

Thứ 7, 25/02/2023 | 09:50:11
241 lượt xem

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023, Bộ không ban hành quy chế tuyển sinh đại học mới.

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng quy chế tuyển sinh cụ thể và công bố công khai trên các trang điện tử của đơn vị. Tổ chức tuyển sinh theo đề án và quy chế tuyển sinh đã ban hành; tuân thủ các quy định của quy chế và các quy định pháp luật hiện hành; đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình về toàn bộ công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Tính đến nay đã có hơn 100 trường xây dựng và công bố quy chế, đề án tuyển sinh năm 2023 trong số 237 cơ sở đào tạo đại học trên cả nước.

Theo TTXVN


  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...