Hàn Quốc hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo sau 20 năm bàn tính

Thứ 2, 06/02/2023 | 08:37:11
106 lượt xem

Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo sau hơn 20 năm nỗ lực thảo luận của các cơ quan chức năng nước này. Theo đó, mọi trẻ em Hàn Quốc từ 3-5 tuổi sẽ được hưởng chế độ giáo dục miễn phí.

 Ở Hàn Quốc, nhà trẻ hay trường mẫu giáo có sự khác biệt về phương cách giáo dục và chi phí. Có gia đình lựa chọn gửi con tới trường mẫu giáo khi cân nhắc tới khía cạnh giáo dục. Có gia đình lại có lựa chọn khác khi cho rằng nhà trẻ thì chú trọng hơn về chăm sóc trẻ.

 Dự kiến ngay trong nửa đầu năm 2023, Bộ Giáo dục sẽ xây dựng phương án hợp nhất hệ thống quản lý, tiếp đó sẽ tiến hành lựa chọn 3 đến 4 sở giáo dục để áp dụng thí điểm vào nửa cuối năm 2023. Việc triển khai chính thức sẽ bắt đầu từ năm 2025 và Bộ Giáo dục đóng vai trò chủ quản. Từ năm 2026, tất cả trường mẫu giáo và nhà trẻ trên toàn Hàn Quốc sẽ được hợp nhất thành cơ sở giáo dục mẫu giáo mới.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...