Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục

Thứ 5, 29/12/2022 | 00:00:00
192 lượt xem

Chiều ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác học sinh, sinh viên; triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn trường học dịp tết, xuân Quý Mão 2023.

Hội nghị giao ban công tác học sinh, sinh viên; triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn trường học dịp tết, xuân Quý Mão 2023

Trong thời gian qua, ngành Giáo dục Thái Bình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vẫn xảy ra một số vụ bạo lực học đường, ảnh hưởng về tinh thần, vật chất đối với học sinh, gia đình, nhà trường và tạo dư luận xấu trong xã hội. 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do công tác nhận định tình hình chưa nhanh nhạy, việc nắm bắt thông tin, dư luận trong học sinh chưa kịp thời. Do đó, việc tăng cường giải pháp chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường là hết sức quan trọng, các cơ sở giáo dục cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường; phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quản lý, giáo dục học sinh trong, ngoài nhà trường và tại gia đình, không để tình trạng bạo lực học đường xảy ra.

  Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...