Ba môn học bắt buộc trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thứ 6, 23/12/2022 | 15:23:08
107 lượt xem

Theo thông tư số 15/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực từ ngày 24-12 tới đây, sẽ có 3 môn học bắt buộc với học sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, các môn học bắt buộc gồm: Toán, ngữ văn, lịch sử. Các môn học lựa chọn gồm Vật lý, hóa học, sinh học, địa lý. Thời lượng giảng dạy của các môn học như sau: Toán, ngữ văn 252 tiết/môn học; vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử 168 tiết/môn học. Việc tổ chức giảng dạy phải bảo đảm các môn học được tổ chức theo lớp học đối với từng môn học, mỗi lớp học có không quá 45 người học; mỗi môn học được giảng dạy trong 3 kỳ. 

Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định việc phân chia các kỳ và xây dựng kế hoạch giảng dạy bảo đảm thực hiện đầy đủ khối lượng kiến thức, yêu cầu cần đạt và thời lượng giảng dạy của môn học.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...