Quỳnh Phụ: Mỗi giáo viên có ít nhất một sáng kiến, kinh nghiệm

Thứ 4, 21/09/2022 | 00:00:00
66 lượt xem

Mỗi giáo viên có ít nhất một sáng kiến, kinh nghiệm là mục tiêu mà trường THCS thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ đặt ra trong năm học 2022-2023. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Mỗi giáo viên có ít nhất một sáng kiến, kinh nghiệm là mục tiêu mà trường THCS thị trấn Quỳnh Côi đặt ra để pháp góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường

Trường THCS thị trấn Quỳnh Côi là đơn vị được đánh giá cao về chất lượng giáo dục của tỉnh. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được nhà trường giao đến từng tổ bộ môn và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của mỗi giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy. 

 Năm học 2021-2022, 100% cán bộ, giáo viên có đề tài đạt giải A cấp trường. Trong đó, 15 đề tài được công nhận là sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện. Năm học 2022-2023 này, nhà trường tiếp tục khuyến khích các giáo viên tích cực sáng tạo, đưa ra đề tài sáng kiến để ứng dụng thực tiễn với mục đích nâng cao chất lượng dạy học. 

Thu Trang

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...