Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Thứ 5, 26/05/2022 | 00:00:00
399 lượt xem

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh tại Sở Giáo dục, đào tạo và Sở Nội vụ.

Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Nội vụ nghiêm túc triển khai thực hiện, cơ bản đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết số 27 đề ra. Các  địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp điều kiện thực tế, đạt được quy mô hợp lý, thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động giáo dục; sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, nhân viên, tạo sự tập trung trong đầu tư cơ sở vật chất. 

Tính đến nay, toàn tỉnh có 726 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, với hơn 6.460 cán bộ, giáo viên, người lao động, giảm giảm 181 đơn vị và gần 470  người so với trước khi sáp nhập. Kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, Trung học cơ sở được giữ vững. Chất lượng giáo dục phổ thông được nâng lên. Công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được tiếp tục được đẩy mạnh, đặt thành tiêu chí phấn đấu cho từng năm học. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế như:  tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; chế độ chính sách phụ cấp đối với cán bộ, quản lý trường phổ thông 2 cấp học chưa phù hợp. 

Đoàn Công tác HĐND tỉnh đi sâu tìm hiểu, giám sát kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân tồn tại, hạn chế; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của 2 sở để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, ban hành những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn lộ trình, kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy

Chiều 5/8, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và đoàn Đại biểu HĐND huyện Thái Thụy, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri các xã: Hòa An, Mỹ Lộc, Thái...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...