Tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thứ 6, 11/03/2022 | 00:00:00
777 lượt xem

Năm học 2022 - 2023, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục thực hiện đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Sáng 11/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình này. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tại điểm cầu Thái Bình

Tại Thái Bình, công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tích cực phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức giới thiệu sách giáo khoa, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023. Dự kiến sẽ triển khai lựa chọn sách giáo khoa trong tháng 3/2022.

Khẳng định đổi mới lần này rất sâu sắc, toàn diện, triệt để, ngành GD&ĐT cả nước tiếp tục thống nhất quan điểm, đổi mới để chuyển từ trang bị kiến thức, truyền thụ bị động, sang tăng cường sự sáng tạo, năng động của cả thầy và trò, từ đó phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng của người học. Lấy mục tiêu ưu tiên số 1 của giáo dục phổ thông là dạy người, dạy thái độ sống, kỹ năng sống, trách nhiệm xã hội, năng lực tự học, đi cùng với các năng lực khác về nhận thức, về tư duy…, làm nền tảng để tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là điều toàn ngành đảm bảo thực hiện kiên định, kiên trì, xuyên suốt.

Hà My 

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...