Chỉ thu 75% học phí khi học trực tuyến

Thứ 6, 24.09.2021 | 00:00:00
32 lượt xem

Theo đề xuất của UBND Thành phố Hà Nội, HĐND Thành phố đã đồng ý với mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến. Theo đó, mức thu học phí bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành

Theo đó, đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của Thành phố.

Với nhà trẻ, mẫu giáo ,THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT: Học sinh trên địa bàn thành thị mức thu là 217.000 đồng/tháng; học sinh trên địa bàn nông thôn mức thu 95.000 đồng/tháng; học sinh địa bàn các xã miền núi 24.000 đồng/tháng. Với trẻ em mầm non 5 tuổi, THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS trên địa bàn thành thị là 155.000 đồng/tháng; địa bàn nông thôn 75.000 đồng/tháng; địa bàn các xã miền núi 19.000 đồng/tháng.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...