Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

Thứ 5, 23.09.2021 | 00:00:00
45 lượt xem

Đổi mới toàn diện các hoạt động, trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt là nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng.

Lớp học mầm non tại huyện Đông Hưng

Năm học 2020-2021, các phong trào của ngành Giáo dục huyện Đông Hưng xếp thứ nhất khối các huyện, thành phố trong tỉnh, có hơn 2300 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.

 Năm học này, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh, Tin học ở các cấp học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoài Thu


  • Từ khóa
Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua khen thưởng và Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi
Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua khen thưởng và Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi

Hôm nay 28/10, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi và dự án Luật Điện ảnh sửa đổi. Dự tại điểm cầu Thái Bình có ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...