Ổn định quy mô, mạng lưới trường lớp

Thứ 5, 16.09.2021 | 00:00:00
134 lượt xem

Năm học 2021-2022, quy mô, mạng lưới của các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục duy trì sự ổn định, đa dạng loại hình, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

Tiết học Tiếng Việt của học sinh tiểu học

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có 741 cơ sở giáo dục, với 88,9% số trường đạt chuẩn quốc gia. Sau 03 năm thực hiện sát nhập, các trường TH&THCS trên địa bàn tỉnh đã ổn định về cơ cấu tổ chức. Hoạt động giáo dục của hai cấp học được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định, không gây xáo trộn giữa 2 cấp học. 

Các nhà trường đã hạn chế được tình trạng dạy chéo môn ở một số môn học hoặc dạy quá số tiết quy định. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở các cơ sở giáo dục được tăng cường. Đặc biệt là các thiết bị điện tử như tivi, máy chiếu giúp nâng cao hiệu quả trong việc khai thác các học liệu, đáp ứng cho yêu cầu cải cách của chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Ngọc Anh


  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...