Lưu ý khi dạy và học môn mới trong chương trình lớp 6

Thứ 6, 02.07.2021 | 00:00:00
1,857 lượt xem

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch hướng dẫn tổ chức dạy và học các môn học và hoạt động giáo dục mới trong chương trình lớp 6 năm học 2021-2022.

Chương trình SGK lớp 6 mới sẽ có môn lần đầu xuất hiện là môn tích hợp Lịch sử và Địa lý

Theo đó, Chương trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 6 bao gồm phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí. Mỗi phân môn được thiết kế theo mạch nội dung riêng, trong đó nhiều nội dung dạy học liên quan được bố trí gần nhau để hỗ trợ nhau; nội dung Lịch sử tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung Địa lí và nội dung Địa lí tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung Lịch sử.

Bên cạnh đó, Chương trình môn Khoa học tự nhiên lớp 6 (nội dung được gộp 3 môn Lý, Hóa, Sinh), bao gồm các chủ đề: Chất và sự biến đổi của chất, Vật sống, Năng lượng và sự biến đổi, Trái Đất và bầu trời. Các chủ đề được sắp xếp chủ yếu theo logic tuyến tính, có kết hợp ở mức độ nhất định với cấu trúc đồng tâm, đồng thời có một số chủ đề liên môn, tích hợp nhằm hình thành các nguyên lí, quy luật chung của thế giới tự nhiên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu căn cứ vào tình hình đội ngũ giáo viên, các nhà trường phân công giáo viên dạy học theo các chủ đề phù hợp với năng lực chuyên môn. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng bảo đảm tỉ lệ phù hợp với nội dung mỗi phân môn và thời lượng dạy học.

Ngọc Anh 


  • Từ khóa
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức
HĐND tỉnh thảo luận tổ trước ngày khai mạc chính thức

Chiều ngày 8/12, HĐND tỉnh tiến hành phiên họp thảo luận tổ cho ý kiến về một số nội dung của Kỳ họp thứ ba sẽ khai mạc vào sáng ngày 9/12/2021, trong đó các đại biểu đã tập trung đánh giá về tình hình...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...