Sử dụng di sản trong dạy học ở khối trung học phổ thông

Thứ 5, 21.01.2021 | 15:09:39
155 lượt xem

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bỉnh tổ chức Hội thảo “Sử dụng di sản trong dạy học ở trường phổ thông” gắn với hoạt động ngoại khóa tìm hiểu lịch sử Bác Hồ với nông dân Việt Nam được các em học sinh trường Chuyên Thái Bình tham gia học tập.

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc được quy định về số tiết, số giờ học. Việc học tập này sẽ tập trung ở các môn học như lịch sử, địa lý nhằm đa dạng hóa hình thức tiếp thu của người học. 

Tại Thái bình, mảnh đất giàu truyền thống, thì thông qua buổi ngoại khóa của các em học sinh trường Chuyên Thái Bình tại quảng trường Thái Bình tạo nên nhiều chuyển biến trong cách tiếp cận lịch sử về lịch sử Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Các em học sinh được thể hiện hiểu biết tìm về lịch sử thông qua các câu chuyện do chính mình kể và cảm nhận. 

Đây sẽ là một trong những cách làm các trường học cần phải thực hiện, biên soạn, sáng tạo hơn nữa nhằm phát triển năng lực học sinh.

Thế Công 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...