Tự chủ với cơ chế đổi mới mô hình quản trị Đại học

Thứ 5, 21.01.2021 | 08:35:57
80 lượt xem

Tự chủ giáo dục đại học là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là nền tảng để các nhà trường phát triển. Coi việc tự chủ vừa là thời cơ, vừa là thách thức, trường Đại học Y dược Thái Bình đã đi những bước đầu tiên để tiến tới tự chủ trong tương lai gần.

So với các trường đại học khác, trường đại học Y dược Thái Bình có thuận lợi và khả năng tự chủ tốt hơn, nhất là tự chủ về tài chính nhờ nhu cầu nguồn nhân lực y tế có chất lượng của các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên toàn quốc tiếp tục tăng cao, đảm bảo đầu ra sinh viên có nhiều cơ hội việc làm, tác động tích cực đến tuyển sinh. 

Ngoài ra thương hiệu của bệnh viện trường cũng là một điều kiện giúp cho trường tự chủ trong hoạt động. Hiện nhà trường cũng đã thành lập hội đồng trường với 23 thành viên, là cơ sở để thực hiện tự chủ. 

Hội đồng trường đã hoạch định phương hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển, tập trung vào 3 mũi nhọn: đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng quy mô bệnh viện trường, phấn đấu trở thành trường đại học trọng điểm vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Hà My 


  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...