Hội thi Báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng huyện Kiến Xương

Thứ 2, 18.01.2021 | 10:15:12
64 lượt xem

Sáng 18/01/202, liên ngành Phòng Giáo dục- đào tạo và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện kiến Xương tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng huyện Kiến Xương năm học 2020-2021. Hội thi tạo cơ hội cho cán bộ quản lí, báo cáo viên tự học và sáng tạo, chung tay xây dựng xã hội học tập suốt đời.

Hội thi có 6 báo cáo viên tham gia ở những nội dung như: Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Kĩ thuật canh tác rau sạch, Phòng chống bạo lực học đường, Bảo vệ môi trường cộng đồng dân cư... Đây đều là những cán bộ kiêm nhiệm đang công tác và là những cán bộ hưu trí song vẫn tham gia góp sức xây dựng cộng đồng học tập ở địa phương. 

Hội thi báo cáo viên giỏi Trung tâm học tập cộng đồng là hoạt động chuyên môn rất thiết thực, góp phần triển khai các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho các báo cáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng cho yêu cầu chuyển đổi số. 

Thông qua hội thi giúp đánh giá thực trạng đội ngũ báo cáo viên tại các Trung tâm học tập cộng đồng, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên.

Ngọc Anh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...