Phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục học sinh

Thứ 7, 16.01.2021 | 10:35:35
92 lượt xem

Trước bối cảnh đời sống xã hội những năm gần đây đang có những đổi mới mạnh mẽ. Sáng 16/01/2021, Sở giáo dục tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức hội nghị nhằm nâng cao vai trò phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong sự nghiệp giáo dục học sinh .

Tại hội nghị, Ban đại diện cha mẹ học sinh và ngành giáo dục đã cùng thống nhất việc giáo dục tư tưởng, rèn luyện đạo đức của học sinh.

Trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi mạnh mẽ khi học sinh giờ đây rát dễ dàng tiếp cận với những loại hình văn hóa không lành mạnh, nhất là thông qua mạng internet với những trào lưu xấu có sức ảnh hưởng lớn, tạo ra nhiều hệ lụy xấu trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách ở lứa tuổi học sinh. Nhà trường và phụ huynh cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin, theo sát và định hướng sự phát triển của con em mình.

Trong bối cảnh giáo dục mới, nhiệm vụ đặt ra cho nhà trường và cha mẹ cũng có những thay đổi, khi thế hệ học sinh cần được giáo dục trở thành những công dân chủ động và tiến bộ trong suy nghĩ và hành động. Để làm được điều đó, một môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh cần được xây dựng ở bất cứ đâu, dù là ở lớp học hay trong chính mỗi gia đình.

Lô Linh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...