Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1

Thứ 2, 16.03.2020 | 09:13:40
110 lượt xem

Sáng 16/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

04 bộ sách giáo khoa lớp 1 gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cùng học để phát triển năng lực và Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục được thiết kế khoa học, trình bày đẹp, màu sắc phong phú, phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt là có sự kết nối kiến thức giữa sách với thực tiễn cuộc sống; giữa các môn học với nhau. 

Khi học theo sách này, học sinh được tham gia nhiều tình huống giao tiếp, chủ động hợp tác, từng bước hình thành kỹ năng cơ bản cần thiết để ứng xử với các tình huống trong thực tiễn. Qua hội thảo, các nhà trường tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn bộ sách phù hợp với mục tiêu dạy và học để có thể triển khai tốt việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm học tới.

Thanh Phú 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...