Đào tạo bác sĩ cho nước bạn

Thứ 3, 10.03.2020 | 08:39:53
64 lượt xem

Là một trong các trường đào tạo chuyên ngành y khoa lớn của cả nước, những năm qua, Trường Đại học Y dược Thái Bình không chỉ đào tạo hàng vạn bác sĩ trong và ngoài tỉnh mà còn là “cái nôi” đào tạo bác sĩ cho nước bạn Lào, Campuchia, Môdămbích.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiện có trên 400 lưu học sinh. Đặc biệt, số lưu học sinh Campuchia tại trường luôn chiếm hơn 50% tổng số lưu học sinh Campuchia ở các tỉnh miền Bắc. Những năm qua, trường luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và đào tạo cho các lưu học sinh nói riêng. Huy động cán bộ, giảng viên nghiên cứu, biên soạn cuốn từ vựng tiếng Việt - Anh - Khơme nhằm bổ trợ vốn tiếng Việt cho lưu học sinh. Đồng thời, ưu tiên đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tạo điều kiện sinh hoạt, nội trú thuận lợi nhất cho lưu học sinh. 

Những năm qua, các thế hệ bác sĩ Lào, Campuchia, Môdămbích được đào tạo tại trường đã có đóng góp lớn vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nước bạn. 

Hà My

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...