Huyện Quỳnh Phụ có 31 trường tiểu học và THCS thực hiện mô hình trường học mới

Thứ 4, 05/04/2017 | 14:22:47
229 lượt xem

Dựa trên việc tự nguyện đăng ký thực hiện, tính đến năm học này, huyện Quỳnh Phụ có 21 trường tiểu học và 10 trường THCS thực hiện mô hình trường học mới.

Trước khi áp dụng mô hình trường học mới, Phòng Giáo dục huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức cho giáo viên tìm hiểu và nghiên cứu kỹ mô hình qua việc đi thực tế tại một số trường học đã thực hiện trước đó. Phòng đã lựa chọn được 21 trường tiểu học và 10 trường THCS tương đối đủ điều kiện để áp dụng mô hình trường học mới. Đây là những trường đạt chuẩn quốc gia, có cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, có năng lực chuyên môn tốt, tích cực tiếp thu và vận dụng phương pháp mới.

Nhờ linh hoạt áp dụng những thành tố tích cực của mô hình, chất lượng giáo dục của huyện luôn duy trì ổn định, quan trọng hơn là học sinh đã mạnh dạn, tự tin trong học tập và giao tiếp.

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...