Triển khai Đề án 281 của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020

Thứ 3, 09/08/2016 | 10:23:51
633 lượt xem

Sáng 9-8 , Hội khuyến học tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Đề án 281 của Chính phủ, giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập tỉnh tới dự.

         

Hội nghị triển khai Đề án 281 của Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020

Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2016 - 2020” của Hội Khuyến học tỉnh ban hành có 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Đó là: nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng XHHT. Tổ chức các hoạt động học tập suốt đời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh hình thức học tập từ xa, học qua mạng; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng xã hội học tập.

 Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các mô hình học tập cộng đồng cần được nhân rộng - Ảnh st

Tại hội nghị đã triển khai kế hoạch nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập - Dòng họ học tập - Cộng đồng học tập - Đơn vị học tập” ra phạm vi toàn tỉnh.

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...