Huyện Đông Hưng hội giảng theo mô hình trường học mới

Thứ 5, 05/05/2016 | 08:07:32
468 lượt xem

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Hưng (Thái Bình) tổ chức hội giảng trực tuyến “Chủ đề dạy học tích hợp môn sinh học và môn hóa học” theo mô hình trường học mới.

Giờ học của tại điểm cầu chính tại phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Hưng.

Gần 400 cán bộ, giáo viên tại 9 điểm cầu được trực tiếp theo dõi giờ học của học sinh tại điểm cầu chính đặt tại phòng giáo dục và đào tạo huyện. Đông Hưng là một trong những huyện đầu tiên của cả nước và là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình áp dụng hình thức dạy học trực tuyến theo mô hình trường học mới (VNEN). Điều này đã khắc phục nhược điểm của mô hình giáo dục truyền thống nặng về áp đặt, truyền thụ kiến thức một phía mà nâng cao vai trò hướng dẫn, kiểm tra của giáo viên; tạo điều kiện cho học sinh tự học, tự quản, tự đánh giá.

Học sinh đưa ra ý kiến trao đổi cùng giáo viên ngay trên giờ học.

Ngoài học kiến thức, mô hình trường học mới còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm giúp học sinh tự tin, phát triển toàn diện. Việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến theo mô hình trường học mới giúp giáo viên các trường được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác giảng dạy từ đó sẽ nâng cao chất lượng dạy và học. Thời gian tới, phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Hưng tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình này trong toàn huyện.

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...