Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tố chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học lần thứ VI (khóa III)

Thứ 2, 28/12/2015 | 15:07:35
669 lượt xem

Sáng 28-12, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học lần thứ VI để thông qua các văn kiện trình Đại hội Khuyến học toàn tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Đại biểu dự hội nghị

Hiện nay, toàn tỉnh có 672 Hội Khuyến học cơ sở. Hội Khuyến học các cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng và phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các phong trào khuyến học ngày càng rộng khắp và bền vững. Quỹ khuyến học được xây dựng, phát triển hiệu quả bằng sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân và nhiều hình thức phong phú khác. 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động bền vững tổ chức hội. Hội sẽ tham mưu với cấp ủy, chính quyền năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp ; tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Cựu giáo chức tỉnh. Từ đó, Quỹ khuyến học các cấp được xây dựng và phát triển, phấn đấu bình quân mỗi năm, quỹ khuyến học có từ 60 tỷ trở lên. Hội tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, chú trọng việc kiểm tra giám sát để xây dựng tổ chức hội hoạt động ngày càng hiệu quả.

Hà My

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh

Chiều nay, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh. Các Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...