Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện "Đề án xây dựng xã hội học tập"

Thứ 6, 18/12/2015 | 13:55:29
582 lượt xem

Sáng 18-12, Ban Chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện 'Đề án xây dựng xã hội học tập" tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và 3 năm thực hiện QĐ số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đến nay, hệ thống giáo dục và đào tạo Thái Bình phát triển tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Công tác phổ cập giáo dục được thực hiện tốt. Đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên và người lao động được tham gia học tập các chương trình kỹ năng sống để xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng. 

Để tiếp tục thực hiện "Đề án xây dựng xã hội học tập" giai đoạn 2016 – 2020, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập. Ban Chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hình thức học tập suốt đời. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng xã hội học tập

Hà My

  • Từ khóa
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...