Vũ Thư làm điểm dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Thứ 5, 04/12/2014 | 17:28:18
1,170 lượt xem

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Vũ Thư tổ chức xây dựng điểm chương trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại trường THCS Chu Văn An.

 Hình minh họa tại chuyên đề tiết dạy " Đại lượng tỷ lệ thuận môn đại số lớp 7"

Thực hiện Đề án dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giáo viên trường THCS Chu Văn An ( huyện Vũ Thư) đã áp dụng thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy với 2 tiết dạy chuyên đề : “Đại lượng tỷ lệ thuận môn đại số lớp 7" và bài “Cô bé bán diêm” môn văn lớp 8. Đây là tiết dạy  sử dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, cải tiến phương pháp tryền thống bằng thuyết trình, trao đổi giữa giáo viên và học sinh, thảo luận nhóm, hình ảnh trực quan, sơ đồ, thí nghiệm…

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Vũ Thư tổ chức rút kinh nghiệm sau hai tiết học chuyên đề thí điểm

Thông qua tiết dạy chuyên đề tại trường THCS Chu Văn An, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Vũ Thư tổ chức rút kinh nghiệm để các trường THCS trong huyện áp dụng triển khai thực hiện xây dựng chương trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Linh Hạnh

 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...