Hội thảo "Dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề"

Thứ 6, 28/11/2014 | 11:09:55
690 lượt xem

"Dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề" là chủ đề của Hội thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tại trường Cao đẳng nghề số 19 vào sáng ngày 28-11.

Từ thực tế mô hình dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề tại 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 01 trường Trung cấp nghề và 2 trường Cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đều thống nhất khẳng định: Đây là mô hình mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người học, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết về lao động có tay nghề, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 7 năm học qua, toàn tỉnh huy động được gần 9.700 học viên học văn hóa kết hợp với học nghề.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đi sâu phân tích nguyên nhân kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế; trao đổi những kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất những giải pháp trong việc phối hợp quản lý, chỉ đạo hoạt động, nâng cao chất lượng dạy văn hóa kết hợp dạy nghề. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc học văn hóa kết hợp với học nghề, vị trí của giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh trong trường THCS nhằm thay đổi nhận thức và tâm lí của xã hội đối với việc học nghề, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhà xưởng cho việc thực hành nghề.

Duy Huy

 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...