Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

Thứ 6, 19.09.2014 | 17:50:26
795 lượt xem

Chiều ngày 19/9, UBND tỉnh Thái Bình họp Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020". Đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.


Hội nghị thông qua Kế hoạch số 90 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"; Kế hoạch số 39 của Hội khuyến học tỉnh về triển khai thí điểm mô hình "Gia đình học tập - Dòng họ học tập - Cộng đồng học tập - Đơn vị học tập" giai đoạn 2014 - 2015 (triển khai nhân rộng từ năm 2016).

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Hội khuyến học tỉnh chủ trì, tham mưu, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai kế hoạch; theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch kể trên. Các huyện, thành phố và các Khối căn cứ kế hoạch đã phê duyệt để xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương, đơn vị, phấn đấu xây dựng Thái Bình sớm trở thành "Tỉnh học tập" trong tốp dẫn đầu cả nước.

Duy Huy

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...