Thái Bình có gần 20.000 học sinh tham gia BHYT.

Thứ 2, 15.09.2014 | 18:06:18
731 lượt xem

Đến nay, tỉnh Thái Bình có 625 trường học với gần 20.000 học sinh tham gia BHYT.


Y tế học đường ở Thái Bình được quan tâm và nâng cao

 Trong đó, có 8 trường của 2 huyện Hưng Hà và Thái Thụy đạt 100% số học sinh tham gia BHYT học sinh. Các huyện: Đông Hưng, Thái Thụy và Vũ Thư có từ 12 - 16 trường tham gia BHYT. Riêng huyện Vũ Thư có gần 4.500 học sinh tham gia BHYT với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; huyện Hưng Hà gần 4.000 học sinh tham gia với số tiền  trên 1 tỷ đồng. Hệ thống y tế tại các nhà trường ngày càng được củng cố mở rộng và tăng cường đã tạo thuận lợi cho việc thực hiện các Chương trình y tế trường học và triển khai chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Bảo hiểm Xã hội tỉnh cũng tổ chức in và phát hành thẻ BHYT cho học sinh kịp thời, đúng quy định; thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe học sinh, củng cố và nâng cao niềm tin trong nhân dân, góp phần phát triển bền vững BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.

Hồng Thắm                 

                                                           

  • Từ khóa
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại huyện Tiền Hải

Chiều 19/4, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...