Gần 400.000 học sinh tựu trường

Thứ 2, 11/08/2014 | 15:28:13
804 lượt xem

Sáng ngày 11/8, gần 400.000 học sinh của các cấp học trong tỉnh gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bắt đầu tựu trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015.

 

Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 1443 ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015, học sinh tựu trường vào ngày 11/8, khai giảng ngày 5/9 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2015.

Theo ghi nhận, sáng ngày 11/8, tất cả giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh của các cấp học đến trường đông đủ được phổ biến quy chế và khung chương trình năm học 2014 - 2015. Các trường học đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị cho năm học mới. Đây là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành giáo dục và Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29 về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo".

Thu Hà 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...