Gần 400.000 học sinh tựu trường

Thứ 2, 11/08/2014 | 15:28:13
1,024 lượt xem

Sáng ngày 11/8, gần 400.000 học sinh của các cấp học trong tỉnh gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bắt đầu tựu trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015.

 

Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 1443 ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015, học sinh tựu trường vào ngày 11/8, khai giảng ngày 5/9 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2015.

Theo ghi nhận, sáng ngày 11/8, tất cả giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh của các cấp học đến trường đông đủ được phổ biến quy chế và khung chương trình năm học 2014 - 2015. Các trường học đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị cho năm học mới. Đây là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành giáo dục và Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29 về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo".

Thu Hà 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...