Lễ hội truyền thống đền La Vân năm 2022

Thứ 2, 25/04/2022 | 00:00:00
2,616 lượt xem

Sau 2 năm tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng dịch COVID-19, Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền La Vân, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức khai mạc trở lại.

Theo tục lệ, Lễ hội đền La Vân tổ chức hàng năm từ ngày 20-26/3 âm lịch

Đền La Vân là nơi phụng thờ Quốc sư Triều Lý - Nguyễn Minh Không, người có nhiều công lao trong lịch sử Phật học Việt Nam và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc gia Đại Việt thế kỷ 11-12Lễ hội Đền La Vân là một trong những lễ hội lớn 

Nghi thức khai hội

Lễ rước tượng Thánh

Đoàn kèn trống tham gia lễ rước

Lễ rước kiệuvà các sản phẩm gắn với hoạt động nông nghiệp của người dân trong vùng

Trong lễ hội diễn ra nhiều nghi thức tế lễ truyền thống và các trò chơi dân gian độc đáo như: diễn xướng dân gian, múa kéo chữ, Phục hiện lớp tứ dân….  

 Lễ hội chở đầy ước vọng của người dân về một năm mưa thuận gió hoà, người khang, vật thịnh đồng thời nhắc nhở con cháu làng La Vân và giới thiệu với khách thập phương về Đức Thánh của làng, qua đó giáo dục  truyền thống yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Phóng viên TBTV

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...