Vấn đề rác thải tại Thái Bình

Thứ 7, 17/12/2016 | 10:50:57
1,178 lượt xem

Rác thải sinh hoạt đang bỏ không đúng nơi quy định là vấn đề nan giải tại các địa phương trong tỉnh Thái Bình.

Rác thải tập kết ở mọi nơi.

Cả những nơi cấm.


Cấm thì cấm vẫn cứ đổ nhiều.

Với đủ các loại rác...

Giải pháp đầu tiên, rác được đốt tại khu dân cư.

Tiếp theo, rác được tập kết tại các bãi rác tập trung...

Rác được xử lý tại các lò đốt...

Trung bình mỗi ngày, một người dân ở khu vực nông thôn xả ra từ 0,3 - 0,5 kg rác. Với gần 1,9 triệu dân, Thái Bình sẽ có đến vài trăm tấn rác thải ra môi trường mỗi ngày.

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...