Hiệu quả tích tụ ruộng đất tại Thái Bình

Thứ 2, 12/12/2016 | 15:39:35
1,451 lượt xem

Tỉnh Thái Bìnhcó hơn 1.350 ha đất nông nghiệp được tích tụ để sản xuất lớn bằng nhiều hình thức như thuê đất, chuyển nhượng và góp đất. Các mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tỉnh Thái Bình  có 131 tổ chức, cá nhân ở 57 xã  tham gia tích tụ ruộng đất .

Mục đích tích tụ ruộng đất để trồng trọt...

Trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao.

Mô hình thanh long được người dân trồng với diện tích trên 1 ha.

Mô hình trồng bí và rau sạch theo hướng liên kết với doanh nghiệp tại huyện Hưng Hà.

Mô hình trồng dưa hè thu có diện tích 9 ha tại huyện Vũ Thư.

Tích tụ ruộng đất là hướng giúp người dân tại các xã nông thôn mới chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp.

Hiện Thái Bình có 9 công ty, doanh nghiệp thuê đất để đầu tư phát triển sản xuất.

Các mô hình tích tụ ruộng đất tạo việc làm mang lại thu nhập cao cho người dân trên địa bàn tỉnh.

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...