Sân chơi phát triển Tiếng Anh

Thứ 7, 10/12/2016 | 16:06:26
2,142 lượt xem

Hội trại giao lưu học sinh nói tốt Tiếng Anh cấp tiểu học năm 2016-2017 do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy tổ chức thu hút được nhiều học cấp tiểu học tham gia. Hội trại là một sân chơi phát triển ngôn ngữ Tiếng Anh một cách tự nhiên theo hình thức cùng học, cùng chơi.

Hội trại giao lưu học sinh nói tốt Tiếng Anh cấp tiểu học năm 2016-2017 tại huyện Thái Thụy phát triển có quy mô 5 trường tham gia.

Hội trại là một sân chơi để các em học sinh tiểu học thể hiện các kỹ năng nói, nghe hiểu bằng Tiếng Anh.

Diễn tiểu phẩm ....

Biểu diễn văn nghệ ...

Hát bằng Tiếng Anh qua hình thức tốp ca, tập thể...

Khán giả cũng phải hiểu Tiếng Anh mới cảm nhận được các tiết mục biểu diễn trên sân khấu.

Sân chơi ngoài trời cũng phát huy các cách thể hiện nói,nghe và hiểu bằng Tiếng Anh.

Trang trí bên ngoài hội trại...


Các mô hình do học sinh và thầy cô thiết kế...

Hội trại cũng là sân chơi thí điểm mà ngành giáo dục Thái Bình muốn nhân rộng để học sinh có dịp phát triển các kỹ năng và niềm say mê với môn Tiếng Anh.

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...