Chăm sóc lúa trong thời tiết nắng nóng

Thứ 6, 22/07/2016 | 10:58:58
903 lượt xem

Khi nắng nóng kéo dài nhiều ngày liên tiếp dẫn đến một số diện tích lúa tại Thái Bình rơi vào tình trạng khan hiếm nước.

Lúa mùa đang chuẩn bị bước vào thời kỳ đẻ nhánh rất cần nước.

Nhiều diện tích lúa mùa tại một số địa phương đang gặp hạn.

Lúa gieo sạ nhiều vùng trước đây bị trũng, gặp nắng nóng dài ngày vùng trũng cũng trở nên khan hiếm nước. 

Thiếu nước, việc tiến hành tỉa, dặm lúa gieo sạ trở nên khó khăn hơn nên mật độ lúa dày hơn so với quy định.

Khô hạn ngay cả vùng úng trũng.

Khô nước, lúa dễ bị chuột phá hoại.

Thời điểm lúa đang bén rễ hồi xanh, chuẩn bị bước vào thời kỳ đẻ nhánh rất cần có nước.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, một số HTX dịch vụ nông nghiệp trong tỉnh đã chỉ đạo tổ thủy nông, cách hai ngày lại cho bơm dẫn nước vào ruộng.

Có nước người dân tiến hành tỉa, dặm thuận lợi.

Phun thuốc diệt cỏ cho diện tích lúa gieo sạ.

Làm vệ sinh cỏ ven bờ ruộng.

Quây vùng phòng chuột  phá hoại khi ruộng sát khu dân cư.

Việc duy trì nước giúp lúa nhanh chóng phục hồi, sinh trưởng tốt và có sức chống chịu nắng nóng dài ngày.

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...