Vẻ đẹp Ngày thu hoạch

Thứ 5, 16/06/2016 | 10:53:12
1,705 lượt xem

Nông dân Thái Bình đang tiến hành thu hoạch lúa xuân. Theo các nhà chuyên môn, vụ xuân năm nay đánh giá là được mùa.

Nhiều cánh đồng lúa trĩu bông.

Vụ xuân năm 2016, nhiều giống lúa mới được trồng khảo nghiệm.

Bước đầu đánh giá, lúa khảo nghiệm có khả năng thích ứng với đồng đất Thái Bình và cho năng suất cao.

Nông dân tiến hành thu hoạch lúa theo phương thức thủ công đối với diện tích đất trồng xen cây màu.

Và thu hoạch lúa bằng máy gặt.

Những cánh đồng mẫu được quy hoạch tiện lợi cho việc đưa cơ giới vào sản xuất.

Lúa gặt đến đâu, thóc được tuốt và đóng vào bao.

Có máy gặt, người nông dân không phải mất chi phí cho máy tuốt lúa.

Hệ thống thủy lợi nội đồng tiện cho việc vận chuyển thóc về nhà.

Một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã bước vào thu hoạch, năng suất ước đạt trên 70 tạ/ha.

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...